Microsoft Yazılım Envanter Yönetimi
( SAM )

Microsoft Yazılım Envanter Yönetimi , şirketinizde kullanılan yazılımların envanterini Çıkarmaya yönelip olup, kullanılan lisansların en iyi şekilde yönetilmesi, kontrol edilebilmesi ve mevcut lisanların doğru bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı konusunda yapılan bir alt yapı çalışmasıdır.

Envanter Yönetimi nedir?

BT (IT veya Bilgi Sistemleri) Envanter Yönetimi, belirli bir ağa bağlı veya tek başına çalışan donanım ve yazılımların envanterinin çıkartılması, izlenmesi yoluyla envanter hizmetlerinin etkin şekilde yönetilmesi, BT maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların bütünüdür.SAM'in Faydaları

• Maliyet Yönetimi
• Risk Yönetimi
• Envanter Lisans Yönetimi
• Felaket Koruması

Envanter Yönetiminin hedefleri

Yazılım ve donanımların envanterinin çıkartılmasının yanı sıra, bu bileşenlerin izlenmesi ve sürdürülebililirliğinin sağlanması da önemlidir. Bunun yanında işletim sistemi, yazılım, donanım analizi yapılması ve lisans uygunluğunun kontrol edilebilmesi amaçlanabilir. Böylece maliyetler düşürülürken verimlilik artırılabilir. Güvenlik tarafında ise, yasal ve lisanslı yazılım kullanılmasının kontrolünde kullanılabilir.